NWWI taxatierapport

Het NWWI is een taxatie validatie instituut welke is opgericht in samenwerking met banken en de brancheverenigingen NVM, VastgoedPro en VBO. Doel hiervanI is het uitbannen van taxatiefraude middels het controleren van taxatierapporten en het zekerstellen van de plaatselijke bekendheid van de verschillende makelaars en taxateurs in de regio van de te taxeren woningen en appartementen.

Of u via een taxatie instituut een taxatie moet (laten) aanvragen kan uw hypotheekadviseur u met zekerheid vertellen. Deze verplichting hangt namelijk af van uw geldverstrekker en het soort hypotheek dat u wilt afsluiten. Een hypotheek onder NHG moet in alle gevallen vergezeld gaan van een taxatie via één van de validatie instituten.

De werkwijze van deze validatie instituten is eigenlijk in alle gevallen het zelfde. Iedere taxateur die wil worden ingeschreven moet lid zijn van een branche vereniging en taxatie register en moet aantoonbaar voor een langere periode werkzaam zijn in de regio waarin hij of zij wil taxeren. De afstand van de vestigingsplaats van de taxateur tot de te taxeren woning mag niet meer zijn dan 20 kilometer.

Een validatie instituut kijkt zowel handmatig als geautomatiseerd taxatierapporten na. Dit gebeurd aan de hand van computer rekenmodellen die uit verschillende bronnen putten voor wat betreft de getaxeerde waarden en handmatig voor wat betreft de antwoorden die in een taxatierapport worden gegeven. Indien een taxateur in zijn of haar rapport te ver afwijkt van bijvoorbeeld de waarden die een rekenmodel voorschotelt moet de afwijking worden onderbouwd.

De taxatie instituten zorgen, middels een online taxatieprogramma dat aan de hand van postcode en een aantal type-indelingen, referentie objecten worden aangedragen die door hetzelfde programma worden voorzien van een rekenkundige waarde. De taxateur moet zelf ook een aantal (meestal minimaal 3) referentiepanden opgeven. Alle referentieobjecten samen zorgen voor een goed algemeen beeld van het prijspeil in een buurt voor het type woning dat nu getaxeerd moet worden.

Zodra het taxatie instituut de taxatie heeft nagekeken en goed gekeurd krijgt de taxateur een seintje dat het rapport gevalideerd is. Dit is voor de taxateur het moment waarop het rapport elektronisch of handmatig kan worden ondertekend waarna het instituut het rapport beschikbaar stelt aan de financiële instelling, de adviseur en evt. de consument die het taxatierapport nodig heeft om een hypotheekdossier kompleet te maken.